BİREYSEL

Zorunlu Trafik Sigortası

Trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince motorlu taşıt sahiplerinin yaptırması zorunlu olan sigortadır. Karayolu motorlu taşıt sahipleri, araçlarının satın adlıkları andan itibaren her yıl trafik sigortası poliçesini yeniletmek zorundadır. Trafik sigortasıolmayan, süresi biten araçlar yol kontrollerinde tespit edilmeleri halinde trafik ekiplerince çekilerek trafikten men edilirler. Sigorta yaptırılıp, poliçe ilgili memura teslim edilmeden aracın trafiğe çıkarılması veya araç sahibine teslim edilmesi mümkün değildir.

Trafik Sigortası'nın Size Sunduğu Teminatlar

Araç Başına Maddi
Kaza Başına Maddi
Kişi Başına Sağlık Gideri
Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm
Assistans Hizmeti

Kasko Sigortası

Kasko sigortası aracın yaşı, teknik özellikleri ve modeline göre değişen primlerle ödenir. Tek seferde ödenebileceği gibi kredi kartıyla ve taksitle ödenmesi de mümkündür. Sigorta koruması ödemenin yapıldığı veya ilk taksitin ödendiği gün başlar. Kasko sigortaları 1 yıllık yapılmaktadır. Sigorta süresince herhangi bir kazaya karışmayan araçlar için bir sonraki yıl ve izleyen yıllarda hasarsızlık indirimi gibi cazip avantajları bulunur. Kasko ana teminatları yanında, ek teminatlarla da poliçe kapsamının ve güvencenin genişletilmesi mümkündür.

Aracınız İçin Ek Olarak İsteyebileceğiniz Bazı Teminatlar:

- Aracınızın 2. el değeri yerine anahtar teslim değerinin ödenmesini sağlayan Yeni Değer Teminatı
- Kaza sonucu sizin ya da aracınızda bulunan kişilerin tedavi masrafları
- Hasarsızlık indiriminiz için koruma teminatı
- Kasko sigortalı aracınızın T.C. sınırları dışındaki belirli ülkelerde de teminat altına alınabilmesini sağlayan yurt dışı ek teminatı
- Aracınız için size ekstra avantajlar sunan Artı Teminat planları

Size Sunduğu Faydalar:

Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler
Aracınızın yanması
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.

Konut Sigortaları

Konut Sigortası ile evinizi ve eşyalarınızı yangından depreme, hırsızlıktan teröre kadar pek çok riske karşı güvence altına alabilirsiniz. Evinizde olabilecek tüm olumsuzluklara karşı asistans hizmetleri ile zenginleştirilen Konut Sigortası ile konutunuz ve eşyalarınız güvence altına alınmaktadır.

DASK

Dask Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu konutlarda meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Konut Sigortası Size Sunduğu Teminatlar

Yangın (yıldırım ve infilak dahil)
Deprem
Elektrik hasarları
Kıymetli Eşya Hırsızlık
Yangın mali sorumluluk
Elektronik Cihazlar
Makine Kırılması
Ferdi kaza (eş ve çocuklar dahil edilebilir)
Sel ve su baskını
Halk Konut Yardım
Halk Hukuksal Koruma

Teminat Kapması

Kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olarak belirlenmiş bir süre boyunca, aylık veya üç aylık gelir şeklinde tazmin edilmesini sağlayan poliçelerdir. Poliçe, genellikle yıllık olarak düzenlenir ve dönem sonunda, sigortalı, prim ödemeye devam etmeye hazır olsa dahi, sigortacının poliçeyi yenilememe hakkı söz konusudur. Sigortalının mesleği, önemli bir risk değerlendirme faktörü olmasına karşın, herhangi bir işte çalışmayan kişiler için de teminat verilebilmektedir. Kişi kendi adına veya sigorta edilebilir menfaatin bulunduğu hallerde, bir başkası adına da poliçe yaptırabilmektedir. Bu poliçeler, kazaya bağlı olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin etmektedir.

Bireysel Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle tam veya muafiyet olarak karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktadır.
Özel Sağlık Sigortalarının başlıca iki ana teminatı vardır.
Bunlardan ilki “Yatarak Tedavi Teminatı” ikincisi ise “Ayakta Tedavi Teminatıdır”.
Yatarak Tedavi Teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar. Ayakta Tedavi Teminatı ise doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan sağlık güvencesine ilave olarak tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak sağlık hizmeti alırken seçenekleri genişletir. Böylece SGK tarafından verilen sağlık güvencesi limitleri dışındaki giderler özel sağlık kuruluşları veya hastanelerden de en ekonomik şekilde alınabilir. Dolayısıyla sağlık hizmetine gereksinim duyulduğunda, tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde daha geniş bir yelpazeden hizmet seçim hakkı elde edilir. Üstelik kişiler kendileri dışında bakmakla yükümlü oldukları aile üyeleri için de tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi satın alabilir.

Hayat Sigortaları

Bireysel veya Grup Hayat Sigortası ile yarınlara daha güvenle bakmanızı sağlayabiliriz. Size özel yapılacak bir teminat içeriği ile hayat sigortası planlarınızı oluşturmak için işinde uzman ekibimiz hizmetlerini sunmaktan mutluluk duymaktadır.